2018 évi hatálybalépésű rendeletek

8/2018 (VIII.23.) sz. rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018 (II.22.) sz rendelet módosításáról
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/8-2018_(VIII.23.)_sz_rendelet_az_onkormanyzat_2018_evi_koltsegvetesrol_szolo_rendelet_modositasarol.pdf
6/2018 (V.29.) sz. rendelet a településkép védelméről
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/06-2018_(V.29.)_sz_rendelet_a_telepuleskep_vedelmerol.pdf
5/2018. (V. 29.) sz. rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/05-2018_(V.29.)_sz_rendelet_az_onkormanyzat_szervezeti_es_mukodesi_szabalyzatarol_szolo_rendelet_modositasarol.pdf
4/2018. (V.29.) sz. rendelet az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról + Mellékletek
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/04-2018_(V.29.)_sz_rendelet_az_onkormanyzat_2017_evi_zarszamadasarol.pdf
3/2018 (V.29.) sz. rendelet az Önkormányzat 2017 évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/03-2018_(V.29.)_sz._rendelet_az_onkormanyzat_2017_evi_koltsegvetesrol_szolo_rendelet_modositasarol.pdf
2/2018. (II.22.) sz. rendelet az Önkormányzat 2018 évi költségvetéséről + Mellékletek
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/2-2018_(II.22.)_sz_rendelet_az_onkormanyzat_2018_evi_koltsegveteserol.pdf
1/2018. (I. 29.) sz. rendelet az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/01-2018_(I.29.)_sz_rendelet_az_onkormanyzat_es_szervei_szervezeti_es_mukodesi_szabalyzatarol_szolo_rendelet_modositasarol.pdf

2017 évi hatálybalépésű rendeletek

12/2017. (XI. 28.) sz. rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számáról
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/12-2017_(XI.28.)_sz_rendelet_a_helyi_nepszavazas_kezdemenyezeshez_szukseges_valasztopolgarok_szamarol.pdf
10/2017. (XI. 08.) sz. rendelet az Önkormányzat 2017 évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/10-2017_(XI.08.)_sz_rendelet_az_onkormanyzat_2017_evi_koltsegvetesrol_szolo_rendelet_modositasarol.pdf
9/2017. (IX. 20.) sz. rendelet az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló határozat módosításáról
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/09-2017_(IX.20.)_sz_rendelet_az_onkormanyzat_es_szervei_szervezeti_es_mukodesi_szabalyzatarol_szolo_hatarozat_modositasarol.pdf
8/2017 (IX.20.) sz. rendelet a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/8-2017_(IX.20.)_sz_rendelet_a_talajterhelesi_dijrol_es_a_kornyezetvedelmi_alaprol.pdf
7/2017 (VI.27.) sz . rendelet a hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/7-2017_(VI.27.)_sz_rendelet_a_hivatali_munkaidon_kivuli_valamint_a_hivatali_helyisegen_kivuli_hazassagkotes_engedelyezesenek_szabalyairol_es_a_fizetendo_dijakrol.pdf
6/2017 (VI.14). sz. rendelet a partnerségi egyeztetés szabályairól
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/6-2017_(VI.14)_sz_rendelet_a_partnersegi_egyeztetes_szabalyairol.pdf
5/2017 (V.03.) sz. rendelet az Önkormányzat 2016 évi zárszámadásáról
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/5-2017_(V.03.)_sz_rendelet_az_onkormanyzat_2016_evi_zarszamadasarol.pdf
5/2017 (V.03.) sz. rendelet az Önkormányzat 2016 évi zárszámadásáról - Melléklet
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/5-2017_(V.03.)_sz_rendelet_az_onkormanyzat_2016_evi_zarszamadasarol - melleklet.pdf
4/2017 (V.03.) sz. rendelet az Önkormányzat 2016 évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/4-2017_(V.03.)_sz._rendelet_az_onkormanyzat_2016_evi_koltsegvetesrol_szolo_rendelet_modositasarol.pdf
3/2017 (IV.19.) sz. rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló rendelet módosításáról
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/3-2017_(IV.19.)_sz_rendelet_az_onkormanyzat_szervezeti_es_mukodesi_szabalyzatarol_szolo_rendelet_modositasarol.pdf
1/2017 (II.16.) sz. rendelet az Önkormányzat 2017 évi költségvetéséről
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/1-2017_(II.16.)_sz_rendelet_az_onkormanyzat_2017_evi_koltsegveteserol.pdf
1/2017 (II.16.) sz. rendelet az Önkormányzat 2017 évi költségvetéséről - 1. sz melléklet
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/1-2017_(II.16.)_sz_rendelet_1.sz_melleklete.pdf

2016 évi hatálybalépésű rendeletek

12/2016. (XI.28.) sz. rendelet az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/12-2016_(XI.28.)_sz_rendelet_az_egeszsegugyi_alapellatasi_korzetek_megallapitasarol.pdf
1/2016. (II.15.) sz. rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/koltsegvetesi_rendelet_2016-1_(II-15).pdf

2015 évi hatálybalépésű rendeletek

3/2015. (II.25.) sz. rendelet a helyi szociális támogatásokról és ellátásokról
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/helyi_szocialis_tamogatasokrol_es_ellatasokrol_szolo_rendelet.pdf
2/2015. (II.19.) sz. rendelet Karancskeszi Község Önkormányzata Tanyagondnoki Szolgálatáról
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/2-2015.(II.19.)_sz_rendelet_karancskeszi_kozseg_onkormanyzata_tanyagondnoki_szolgalatarol.pdf

2013 évi hatálybalépésű rendeletek

18/2013. (XI.26.) sz. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/18-2013_(XI.26.)_sz_rendelet_a_telepulesi_hulladekkal_kapcsolatos_hulladekgazdalkodasi_kozszolgaltatasrol.pdf
13/2013. (VIII.29.) sz. rendelet a mozgókép forgatás szabályairól
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/13-2013_(VIII.29.)_sz_rendelet_a_mozgokep_forgatas_szabalyairol.pdf
12/2013. (VIII.29.) sz. rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/12-2013_(VIII.29.)_sz_rendelet_a_kozteruletek_elnevezeserol_es_a_hazszamozas_szabalyairol.pdf
10/2013. (VII.10.) sz. rendelet a helyi iparűzési adóról
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/10-2013_(VII.10.)_sz._rendelet_a_helyi_iparuzesi_adorol.pdf
6/2013. (IV. 25.) sz. rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/06-2013_(IV.25.)_sz_rendelet_az_onkormanyzat_szervezeti_es_mukodesi_szabalyzatarol_egyseges_szerkezetben.pdf

2012 évi hatálybalépésű rendeletek

10/2012. (V.22.) sz. rendelet Az Önkormányzat vagyonáról
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/10-2012_(V.22.)_sz_rendelet_az_onkormanyzat_vagyonarol.pdf
9/2012. (IV.26.) sz. rendelet egyes önkormányzati rendeleteknek a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel történő összhangjának biztosításáról
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/9-2012_(IV.26.)_sz_rendelet_szabalysertesi_eljarasrol_es_nyilvantartasrol.pdf
7/2012. (IV.26.) Önkormányzati rendelete Karancskeszi Község közterületeinek nemzeti és helyi ünnepeken történő fellobogózásáról
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/7-2012_(IV.26.)_sz_rendelet_karancskeszi_kozseg_kozteruleteinek_nemzeti_es_helyi_unnepeken_torteno_fellobogozasarol.pdf
6/2012. (IV. 25.) sz. rendelet az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/12-2006_(III. 23.)_a_kozterulet-hasznalatrol_es_a_kozterulet-hasznalati_dij_megallapitasarol.pdf

2011 évi hatálybalépésű rendeletek

5/2011. (IV. 28.) sz. rendelet Karancskeszi Község
Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/5-2011_(IV.28.)_karancskeszi_kozseg_helyi_epitesi_szabalyzat.pdf

2008 évi hatálybalépésű rendeletek

16/2008. (XII.04.) sz. rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/16-2008_(XII.04.)_sz_rendelet_a_maganszemelyek_kommunalis_adojarol.pdf
14/2008. (XI.07.) sz. rendelet a helyi építészeti és természeti értékek védelméről
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/14-2008_(XI.07.)_rendelet_a_helyi_epiteszeti_es_termeszeti_ertekek_vedelmerol.pdf

2006 évi hatálybalépésű rendeletek

17/2006. (V.30.) sz. rendelet a köztemetőkről és a temetkezésről
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/17-2006_(V.30.)_sz_rendelet_a_koztemetokrol_es_a_temetkezesrol.pdf
12/2006. (III.23.) sz. rendelet a közterület-használatról és a közterület - használati díj megállapításáról
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/12-2006_(III. 23.)_a_kozterulet-hasznalatrol_es_a_kozterulet-hasznalati_dij_megallapitasarol.pdf
1/2006. (II.2.). sz. rendelet a parlagfű elterjedésének visszaszorításáról
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/1-2006_(II.2.)_sz_rendelet_a_parlagfu_elterjedesenek_visszaszoritasarol.pdf

2005 évi hatálybalépésű rendeletek

4/2005. (II.22.) sz. rendelet a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/4-2005_(II.22.)_sz_rendelet_a_talajterhelesi_dijrol_es_a_kornyezetvedelmi_alaprol.pdf

2004 évi hatálybalépésű rendeletek

10/2004. (IX.14.) sz. rendelet a helyi állattartás szabályairól
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/10-2004_(IX.14.)_sz._rendelet_a_helyi_allattartas_szabalyairol.pdf
9/2004. (Vl.11.) sz. rendelet a vásártartásról, helyhasználatról, helyhasználati díjakról
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/9-2004_(Vl.11.)_sz._rendelet_a_vasartartasrol_helyhasznalatrol_helyhasznalati_dijakrol.pdf

1996 évi hatálybalépésű rendeletek

8/1996. (V.30.) sz. rendelet a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről
letoltesek/onkormanyzat/rendelet/8-1996_(V.30.)_rendelet_a_helyi_cimer_es_zaszlo_alapitasarol_es_hasznalatanak_rendjerol.pdf

Nincs találat!